helmikuu 7, 2020

Opetuksellinen näkökulma luonnossa oppimiseen

Opetuksellinen näkökulma luonnossa oppimiseen

Lapset ajattelevat ja oppivat hyvin konkreettisesti. He käyttävät eri aistejaan ja kokevat koko kehollaan. Lapsille ei riitä pelkän kirjatiedon saaminen, he haluavat tiedon lisäksi erilaisia kokemuksia ja tunteita. Metsässä tapahtuva opetus havainnollistaa kirjoista opittua tietoa, yhdessä ihmetellen ja tutkien. Itse tehden lapsi oppii ja käsitteet konkretisoituvat. Erilaisten kokemusten avulla lapset oppivat elämän perusasioita monipuolisesti ja mieleenpainuvasti.

Luonnolla on todettu olevan monia hyviä vaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo viisi minuuttia luonnossa rauhoittaa ja rentouttaa. Vaikutukset vain kertautuvat mitä pidemmän aikaa luonnossa vietetään aikaa. Lapsissa on huomattu, että arka lapsi rohkaistuu ja vilkas keskittyy paremmin. Luonto rauhoittaa, virkistää ja rentouttaa tässä hektisessä maailmanmenossa ja antaa monipuolisen paikan missä purkaa ylimääräistä energiaa.

Tulevaisuuden ympäristökysymysten ymmärtäminen perustuu vahvasti luontoelämyksiin. Ilmaston muuttumisen voi havaita konkreettisesti luonnossa olemalla ja luontoa tarkkailemalla. Omakohtainen tunnekokemus luonnosta, metsistä, järvistä ja eläimistä, auttaa lasta ymmärtämään keskustelut päästöistä, kierrätyksestä ja muista ilmastokysymyksistä. Lapsen, jolla ei ole mitään kokemusta luonnon monimuotoisuudesta ja puhtaasta luonnosta, on vaikea hahmottaa omien toimiensa tärkeyttä. Tässä ÄlyAsemalla oppivat lapset voivat olla edelläkävijöitä ja kehittää omaa luontosuhdettaan niin, että auttavat myös muita ymmärtämään luonnonilmiöitä ja kestävää kehitystä esimerkiksi omien havaintojen jakamisen kautta ympäri maailmaa. Tutkiminen, tarkastelu ja kokeilu luonnossa ovat mahtava lisä aistikokemuksille. Näiden aistikokemusten kautta lapset rakentavat ja laajentavat tietoaan ja samalla oppivat huolehtimaan luonnosta.

ÄlyAsemasta metsäluokka

Koulumetsä on koulua lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetuksen, kasvatuksen ja virkistyksen tarpeisiin. Tässä ÄlyAsema voi toimia tukikohtana. Ulkona oppiminen sekä metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen ovat tärkeitä tavoitteita.  Luonto opettaa jo itsessään, mutta luonnossa oppimista voi tapahtua kaikilla alueilla. Metsäopetus rakentuu teemoista, jotka pohjautuvat oppisisältöihin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS2014). Metsäopetuksessa korostuu lasten osallistuminen oikeaan tekemiseen kuten ruoan valmistukseen tai yhteisistä tavaroista huolehtimiseen. Retkeilytaidot, arjen askareet ja kädentaitojen hallinta tukevat lapsen kokonaisvaltaista oppimista. Samalla lapsi harjoittaa yhteystyötaitojaan. Lapsen tarve tyydyttää tiedonhaluaan, liikkua ja kokea yhdessäoloa toteutuvat parhaiten luonnossa. Lapsen on hyvä oppia tulkitsemaan luontoa, sillä sinne mennään kaikkina vuodenaikoina, säällä kuin säällä. Näin opitaan ymmärtämään luonnonvoimia sekä niiden uhkia että mahdollisuuksia.

Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa paljon ja metsäopetukseen voi yhdistää jos jonkinmoisia kiinnostavia ilmiöitä. Metsässä voidaan harjoitella tieteellisen tutkimuksen tekemistä: tarkkailla säätä, vuodenaikoja, lämpötiloja, mitata puron virtaamisnopeutta ja paljon muuta mitä ikinä keksitään tarkkailla. Metsässä oppiminen voi olla matematiikan sisältöjen tuomista käytäntöön ja niiden soveltamista luonnossa. Pienet oppilaat motivoituvat laskiessaan kävyillä laskuja tai mittaamalla keppejä ja kiviä. Voisihan joku kylän metsätaituri opettaa miten puun pituuden voi laskea kaatamatta puuta tai miten suuri alue on oikeasti aari tai hehtaari. Äidinkielessä voi istahtaa mättäälle puron reunalle ja inspiroitua tarinan kirjoittamiseen tai alkuun opetella kirjaimia ja sanoja ympäristöstä löytyvillä asioilla.

Metsäluokka tukee kokonaisvaltaista, eri aistein tapahtuvaa oppimista. Lapsi oppii kiipeillen, tasapainoillen, ryömien ja hyppien luonnon monipuolisessa jumppasalissa.  Metsässä on paikkoja sekä toiminnalle että levolle. Opetuksen lisäksi siellä tehdään yhdessä ruokaa tai syödään eväitä, rauhoitutaan puun juurella tai leikitään. Luovuuden kehittymiselle metsä luo mahtavat puitteet. Metsässä voi luoda ”omia koloja”, löytää piilopaikkoja ja se tarjoaa majanrakennusmateriaaleja. Esimerkiksi tarinoiden kuuntelu historiallisilla raunioilla voisi sekin olla kiinnostavaa. Kukaties joku kyläläinen voisi tulla kertomaan paikallishistoriasta, metsistä, soista, eläimistä ja hyvistä kalapaikoista. ÄlyAsema toisi oppimiseen  ja opettamiseen yhteisöllisyyttä perinteisen kyläkoulun tapaan uuden opetussuunnitelman hengessä.

Metsäpäivät tuo liikettä koulupäivään!

ÄlyAsema –hankkeen kytkeytyminen maailmanmenoon

Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus on hallitusohjelmassa ja siinä korostetaan asioiden ajattelemista uudella tavalla sekä tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä. Keuruun kaupungin kaikki ala- ja yläkoulut ovat olleet Liikkuva koulu -toiminnassa mukana jo vuodesta 2016. Liikkuva koulu -toiminnan tavoitteena on lisätä toiminnallisuutta ja aktiivisuutta kouluissa sekä antaa kaikille perusopetuksen oppilaille mahdollisuus liikkua vähintään tunnin ajan koulupäivän aikana

Liikkuva koulu- ohjelman verkostoon Suomen ympäristöopisto SYKLI toteutti #ULKOLUOKKA – liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa -hankkeen. #ULKOLUOKKA -hankkeen rahoituksesta vastasi opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa oli vuosien 2016-18 aikana mukana yli 100 opettajaa 50 koulusta 10 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Ulko-opet -ryhmällä Facebookissa on jo yli 6700 jäsentä seuraamassa ulko-opetuksen tuulia kasvattajien keskuudessa.

Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin kolmevuotinen (2019-2021) valtakunnallinen yhteishanke Ilo kasvaa ulkona -hanke on myös Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankkeessa pyritään lisäämään lähiluonnon käyttämistä liikunta-, opetus- ja luontokohteena ja tuomaan luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria.

Lähteitä verkossa